Τρίτη, 27 Σεπτεμβρίου 2011

gonna give my heart awayI'm so tired of playing
Playing with this bow and arrow
Gonna give my heart away
Leave it to the other girls to play
For I've been a temptress too long

Δεν υπάρχουν σχόλια: